Dydd Mercher Hydref 24 2017, 7:00yh

Noson o adloniant

Location: Llyfrgell Yr Wyddgrug, Sgwâr Daniel Owen, Yr Wyddgrug

For tickets call: 01352 758532