Dydd Llun 22 Hydref 2018, 7:30

Darlith yr Ŵyl: Daniel Owen y Gwleidydd

Location: Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug

Ein darlithydd eleni yw Dr Haydn Edwards a’i destun bydd ‘Daniel Owen y gwleidydd’.
Fel y gwyddoch, rwy’n siŵr, bu Daniel Owen yn aelod o Fwrdd Lleol Yr Wyddgrug a chadeirydd cyntaf Cyngor Tref Yr Wyddgrug roedd newydd ei ffurfio.
Yn ogystal â gyrfa hir ac anrhydeddus ym myd addysg, diwylliant a threftadaeth yng Nghymru fe ellir dweud fod ein darlithydd wedi dilyn gwrthrych ei ddarlith yn y rôl hon yn ystod ei hamser yn y dref.  Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ei gyfraniad.

Noddir y ddarlith flynyddol gan Gymdeithas Wil Bryan

For tickets call: 01352 758532