Dydd Llun 22 Hydref 2018, 7:30

Darlith yr Ŵyl: Daniel Owen y Gwleidydd

Location: Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug

Ein darlithydd eleni yw Dr Haydn Edwards a’i destun fydd ‘Daniel Owen y gwleidydd’.
Fel y gwyddoch, rwy’n siŵr, bu Daniel Owen yn aelod o Fwrdd Lleol Yr Wyddgrug a chadeirydd cyntaf Cyngor Tref Yr Wyddgrug roedd newydd ei ffurfio.

Cyn ymddeol, bu Haydn Edwards yn Bennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Menai. Mae hefyd wedi gweithredu fel Is- Lywydd yr Amgueddfa Genedlaethol a Chyfarwyddwr Anweithredol gydag Estyn. Ar hyn o bryd mae’n cadeirio Bwrdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Bwrdd Ymgynghorol y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Yn fwy lleol ym Môn, mae’n weithgar fel Llywydd Clwb Rygbi Llangefni a chadeirydd Ymddiriedolaeth Oriel Ynys Môn.

 Bu Haydn a’r teulu yn byw yn Yr Wyddgrug tra roedd yn gweithio fel gwyddonydd ymchwil yn Athrofa Gogledd Ddwyrain Cymru ac mae gan Jan, Mari, Rhys ac yntau atgofion cynnes iawn o’u cyfnod yn y dref. Tra yma bu Haydn yn gwasanaethu ar Gyngor Y Dref ac fe’i hetholwyd yn Faer yn y flwyddyn 1983.

Yn ogystal â gyrfa hir ac anrhydeddus ym myd addysg, diwylliant a threftadaeth yng Nghymru fe ellir dweud fod ein darlithydd wedi dilyn gwrthrych ei ddarlith yn y rôl hon yn ystod ei hamser yn y dref.  Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ei gyfraniad.

Noddir y ddarlith flynyddol gan Gymdeithas Wil Bryan

For tickets call: 01352 758532