Dyddiad Amser Lleoliad Digwyddiad Tocynnau
Dydd Sadwrn 15 Hydref 2016 10:00yb - 11:00yb Llyfrgell Yr Wyddgrug, Stryd yr Iarll, Yr Wyddgrug Shwmae Su’mae! Am ddim Mwy
Dydd Sadwrn 15fed Hydref 2016 1:00yp - 1:30yp Cerflun Daniel Owen Band Cambria yn lansio’r Ŵŷl Am ddim Mwy
Dydd Sadwrn, 15 Hydref 2016 1:30 yp-3:30yp Llyfrgell Yr Wyddgrug, Stryd yr Iarll CH7 1AP Lein ddillad Daniel Owen – gweithdy celf i’r holl deulu £3. Plant i fod mewn gofal oedolyn. Gweithgaredd noddwyd gan Menter Iaith Sir y Fflint Mwy
Dydd Sadwrn 15fed Hydref 2016 7:00yh Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug CH7 1NZ Cyngerdd Elusennol Oedolion: £6 Plant: £2 Mwy
Dydd Sul 16 Hydref 2016 2:00yp - 3:30yp Cerflun Daniel Owen Sgwar Daniel Owen Dilyn ôl traed Daniel Owen Am ddim Mwy
Dydd Sul 16 Hydref 2016 5:30 Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug Gwasanaeth i werthfawrogi Roger Edwards am ddim Mwy
Dydd Llun 17eg Hydref 2016 10:30yb Cyfarfod ym maes parcio Tesco Tro o gwmpas gorffennol diwydiannol Yr Wyddgrug Am ddim. Gyda chydweithrediad Troedio Sir y Fflint. Mwy
Dydd Llun 17 Hydref 2016 7:30 Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug Darlith yr Ŵyl gan Manon Eames £3 Noddwyd gan Gymdeithas Wil Bryan Mwy
Dydd Mawrth 18 Hydref 2016 2:00 Cyfarfod yn maes parcio'r Queens Head er mwyn rhannu ceir ar gyfer y siwrne i'r Mynydd Hanes Mynydd Nercwys Am ddim. Gyda chydweithrediad Troedio Sir y Fflint Mwy
Dydd Mawrth 18 Hydref 2016 7:00 Ystafell Clwyd, Theatr Clwyd Gwobrwyo Cystadleuaeth Ysgrifennwyr Ifainc Theatr Clwyd Am ddim Clwyd Theatr Cymru 01352701521 Mwy
Dydd Mercher Hydref 19eg 9:30-11:00yb Canolfan Daniel Owen, Sgwȃr Daniel Owen, Yr Wyddgrug Bore coffi i godi arian i’r Ŵyl £1 Mwy
Dydd Mercher Hydref 19eg 7:00yh Tafarn y Drovers, Ffordd Dinbych, Yr Wyddgrug Noson meic agored Am Ddim Mwy
Dydd Iau 20 Hydref 2016 10:00yb Cyfarfod yn maes parcio pentref Llandegla Taith gerdded: Llandegla a’i gysylltiadau ȃ Daniel Owen Am ddim. Taith gerdded ar y cyd gyda Chyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Mwy
Dydd Iau 20 Hydref 2016 7:30 Capel Tyddyn Street, Peter Lord: The Place of Richard Wilson in the history of Landscape Painting £5 Noddwyd gan Gymdeithas Ddinesig Yr Wyddgrug a'r Cylch a chyfriethwyr Keene a Kelly Mwy
Dydd Gwener 21 Hydref 2:00 Canolfan Ymwelwyr Loggerheads Taith gerdded Loggerheads Am ddim Mwy
Dydd Gwener 21 Hydref 7:00yh Ystafell Gyfarfod Canolfan Loggerheads Tywydd Gogledd Cymru Am ddim Mwy