Dyddiad Amser Lleoliad Digwyddiad Tocynnau
Dydd Sadwrn 14 Hydref 2017 10:00yb - 11:00yb Canolfan Daniel Owen, Stryd yr Iarll, Yr Wyddgrug Shwmae Su’mae! Am ddim Mwy
Dydd Sadwrn Hydref 14eg 2017 9:30-11:00yb Canolfan Daniel Owen, Sgwȃr Daniel Owen, Yr Wyddgrug Bore coffi i godi arian i’r Ŵyl £1 Mwy
Dydd Sadwrn 14eg Hydref 2017 1:00yp - 4:30yp Sgwar Daniel Owen, Yr Wyddgrug Pnawn Dathlu’r Afal! Am ddim Mwy
Dydd Sadwrn 14fed Hydref 2017 8:00yh Neuadd yr Eglwys, Stryd y Brenin, Yr Wyddgrug Twmpath Manylion i ddod Mwy
Dydd Sul Hydref 15fed 2017 12:30 yb neu 13:00 yp Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug CH7 1NZ ac wedyn Mynwent Gyheoddus Yr Wyddgrug , Ffordd Alexandra, Yr Wyddgrug Wrth fedd Daniel Owen Am ddim Mwy
Dydd Sul 15 Hydref 2017 2:00yp - 3:30yp Cerflun Daniel Owen Sgwâr Daniel Owen Darganfod ôl traed Daniel Owen Am ddim Mwy
Dydd Llun 16eg Hydref 2017 10:30yb Cyfarfod ym maes parcio Tesco Tro o gwmpas gorffennol diwydiannol Yr Wyddgrug Am ddim. Gyda chydweithrediad Troedio Sir y Fflint. Mwy
Dydd Llun 17 Hydref 2016 7:30 Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug Darlith yr Ŵyl gan Manon Eames £3 Noddwyd gan Gymdeithas Wil Bryan Mwy
Dydd Mawrth 18 Hydref 2016 2:00 Cyfarfod yn maes parcio'r Queens Head er mwyn rhannu ceir ar gyfer y siwrne i'r Mynydd Hanes Mynydd Nercwys Am ddim. Gyda chydweithrediad Troedio Sir y Fflint Mwy
Dydd Mawrth 18 Hydref 2016 7:00 Ystafell Clwyd, Theatr Clwyd Gwobrwyo Cystadleuaeth Ysgrifennwyr Ifainc Theatr Clwyd Am ddim Clwyd Theatr Cymru 01352701521 Mwy
Dydd Mercher Hydref 19eg 7:00yh Tafarn y Drovers, Ffordd Dinbych, Yr Wyddgrug Noson meic agored Am Ddim Mwy
Dydd Iau 20 Hydref 2016 10:00yb Cyfarfod yn maes parcio pentref Llandegla Taith gerdded: Llandegla a’i gysylltiadau ȃ Daniel Owen Am ddim. Taith gerdded ar y cyd gyda Chyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Mwy
Dydd Iau 20 Hydref 2016 7:30 Capel Tyddyn Street, Peter Lord: The Place of Richard Wilson in the history of Landscape Painting £5 Noddwyd gan Gymdeithas Ddinesig Yr Wyddgrug a'r Cylch a chyfriethwyr Keene a Kelly Mwy
Dydd Gwener 21 Hydref 2:00 Canolfan Ymwelwyr Loggerheads Taith gerdded Loggerheads Am ddim Mwy
Dydd Gwener 21 Hydref 7:00yh Ystafell Gyfarfod Canolfan Loggerheads Tywydd Gogledd Cymru Am ddim Mwy