Dydd Sadwrn 15 Hydref 2016, 10:00yb - 11:00yb

Shwmae Su’mae!

Lleoliad: Llyfrgell Yr Wyddgrug, Stryd yr Iarll, Yr Wyddgrug
shwmaesumae15Hydref

Dewch i sgwrsio yn Gymraeg dros baned yn y Llyfrgell. Croeso cynnes i ddysgwyr a siaradwyr cynhenid.

Eleni bydd Diwrnod Shwmae Sumae yn digwydd am y bedwaredd tro ar Hydref 15ed. Cofiwch achub ar y cyfle I ddathlu’r iaith Gymraeg, yn eich ysgol, coleg, gweithle, ysbyty, caffi, bar neu siop leol.

Dechreuoedd Diwrnod Shwmae Sumae 4 blynedd yn ol gyda dros 100 o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ac wedi eu hysbrydoli gan ymgyrchoedd tebyg i hybu ieithoedd brodorol Gwlad y Basg a Llydaw.

Heddiw mae’r achlysur wedi ei gofleidio gan pobl ymhob rhan o Gymru, yn ddysgwyr, y di-Gymraeg a siaradwyr Cymraeg. Erbyn hyn mae cannoedd o ddigwyddiadau ac achlysuron yn cael eu cynnal o Fôn i Fynwy ar Hydref 15ed neu yn ystod yr wythnos honno. Mae nifer o sefydliadau ac ysgolion yn cynnal digwyddiadau o gwmpas y Diwrnod er mwyn hyrwyddo yr iaith, annog eraill i’w defnyddio ac fel ffordd o bontio rhwng cymunedau Cymraeg a di-Gymraeg.

Am docynnau ffoniwch 01352 754791