Dydd Sadwrn 14 Hydref 2017, 10:00yb - 11:00yb

Shwmae Su’mae!

Lleoliad: Canolfan Daniel Owen, Stryd yr Iarll, Yr Wyddgrug
shwmaesumae15Hydref

Dewch i sgwrsio yn Gymraeg dros baned yng Nghanolfan Daniel Owen. Croeso cynnes i ddysgwyr a siaradwyr cynhenid.

Eleni bydd Diwrnod Shwmae Sumae yn digwydd am y bumed tro. Cofiwch achub ar y cyfle i ddathlu’r iaith Gymraeg, yn eich ysgol, coleg, gweithle, ysbyty, caffi, bar neu siop leol.

Dechreuoedd Diwrnod Shwmae Sumae 5 mlynedd yn ol gyda dros 100 o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ac wedi eu hysbrydoli gan ymgyrchoedd tebyg i hybu ieithoedd brodorol Gwlad y Basg a Llydaw.

Heddiw mae’r achlysur wedi ei gofleidio gan pobl ymhob rhan o Gymru, yn ddysgwyr, y di-Gymraeg a siaradwyr Cymraeg. Erbyn hyn mae cannoedd o ddigwyddiadau ac achlysuron yn cael eu cynnal o Fôn i Fynwy. Mae nifer o sefydliadau ac ysgolion yn cynnal digwyddiadau er mwyn hyrwyddo yr iaith, annog eraill i’w defnyddio ac fel ffordd o bontio rhwng cymunedau Cymraeg a di-Gymraeg.

Am docynnau ffoniwch 01352 758532