Dydd Mawrth 17 Hydref 2017, 7:00

Noson wobrwyo Cystadleuaeth Ysgrifenwyr Ifainc Theatr Clwyd

Lleoliad: Ystafell Clwyd, Theatr Clwyd
Branwen Davies, Rachel Carr, Rebecca Barnard IMG_6768

Noson wobrwyo enillwyr Cystadleuaeth Ysgrifennu Newydd Daniel Owen 2017

Un o uchafbwyntiau Gwyl Daniel Owen yw’r gystadleuaeth flynyddol i ysgrifennwyr ifanc.  Mae’r ffotograff yn dangos tair enillydd 2016 (de i’r chwith) Branwen Davies, Rachel Carr a Rebecca Barnard.

Noson i ymfalchio yn ein awduron a’n dramodwyr newydd. Thema y gystadleuaeth eleni yw ‘Heddwch’.

Os ydych o dan 25 oed ac yn ystyried ymuno yn y gystadleuaeth cliciwch ar y ddolen yma i ddarganfod mwy ac i lawr lwytho ffurflen gais.

Bydd actorion proffesiynol yn dod a’r darnau buddugol yn fyw trwy eu darllen yn y noson wobrwyo, a bydd yr enillydd yn derbyn y wobr ariannol a’r tlws crisial.

Dewch i fwynhau’r digwyddiad llawn hwyl ac ysbrydoledig hwn i ddathlu ac i gefnogi creadigrwydd llenyddol ein bobl ifanc.

Does dim pris mynediad, ac mae’n addas i bob oedran. I fwcio eich tocyn cysylltwch ȃ Theatr Clwyd ar 01352701521 neu https://www.theatrclwyd.com/

 

 

Am docynnau ffoniwch 01352 754791