Dydd Gwener 21 Hydref, 7:00yh

Tywydd Gogledd Cymru

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod Canolfan Loggerheads
range11

Sgwrs yn Saesneg a drefnwyd gan Gyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ar dywydd Gogledd Cymru gan yr Athro Robert Moore.

Mae Robert yn Fetereolegydd amatur brwd ac yn Athro Emeritws mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Lerpwl. Mae hefyd yn aelod o Gyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Mae ei wefan yn dweud “Rwy’n rhedeg gorsaf dywydd fechan ac rwyf hefyd yn derbyn delweddau o loerennau tywydd, gan gynnwys y gyfres NOAA o loerennau cylchdroi pegynol.” Felly y pwnc yw Tywydd Gogledd Cymru. Ychwanegodd Robert “gyda phwyslais arbennig ar y tywydd yn Nhreffynnon.” Dyna lle mae’n byw!

 

Am docynnau ffoniwch 01352 754791