Dydd Llun 16 Hydref 2017, 7:30

Darlith yr Ŵyl ‘Oedd Daniel Owen yn farcsydd?’ gan Gareth Miles

Lleoliad: Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug
Gareth miles

Mae’n bleser mawr cyhoeddi mae Gareth Miles yw darlithydd blynyddol Gŵyl Daniel Owen eleni. Tetl y ddarlith ye ‘ A oedd daniel Owen yn farcsydd?  Mae Gareth yn ddarlithydd ac yn siaradwr hynod diddorol, mae bob tro yn feddylgar ac o dro i dro yn medru bod yn ddadleuol. Mae’n siwr o daflu oleuni ychydig yn wahanol ar Daniel Owen a’i gymdeithas.

Ganwyd yng Nghaernarfon ond mae ei wreiddiau yn Mhontrhydyfen. Mynychodd Goleg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor.  Bu’n athro Ffrangeg a Saesneg yn Wrecsam a Dyffryn Nantlle.  Bu’n Drefnydd Cenedlaethol Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) ac roedd yn un o sefydlwyr Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.  Mae wedi bod yn awdur proffesiynol er 1982. Enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn 2008 am Y Proffwyd a’i Ddwy Jesebel.

Noddir y ddarlith flynyddol gan Gymdeithas Wil Bryan

Am docynnau ffoniwch 01352 758532