Dydd Llun 17 Hydref 2016, 7:30

Darlith yr Ŵyl gan Manon Eames

Lleoliad: Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug
Manon Eames llen

Mae’n bleser mawr cyhoeddi mae Manon Eames yw darlithydd blynyddol Gŵyl Daniel Owen eleni. Mae’n adnabyddus i ni yn Yr Wyddgrug yn arbennig am ei haddasiad o dair o nofelau Daniel Owen yn y cyfresi teledu ‘Treflan’ (2002). Mae hi’n actores, cyflwynwraig, dramodydd a llenor sydd wedi gweithio yng Nghymru, Prydain a thu hwnt. Mae ei gwaith yn cwmpasu’r theatr a ffilm yn ogystal â theledu ac mae hi mor effeithiol a chartrefol  ar y llwyfan ag ysgrifennu ac addasu tu ôl i’r llenni, ac yn amrywio o raglenni teledu fel Clwb garddio, a Pobl y Cwm. Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar gynhyrchiad pwysig i Theatr Genedlaethol Cymru. Mae’n darlithio, yn cyfieithu a throsleisio ac mae wedi dewis fel ei thestun geiriau Daniel Owen, sydd yn ymddangos ar ei gerflun ’ Nid i’r Doeth a’r deallus…’

Noddir y ddarlith flynyddol gan Gymdeithas Wil Bryan

Am docynnau ffoniwch 01352 754791