Dydd Iau 20 Hydref 2016, 7:30

Peter Lord: The Place of Richard Wilson in the history of Landscape Painting

Lleoliad: Capel Tyddyn Street,
Peter Lord

Hanesydd celf yw Peter Lord sy’n arbenigo yn yr astudiaeth o ddiwylliant gweledol Cymru. Mae ganddo ddiddordeb arbennig ym mheintwyr gweithiol y ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac yn nelweddu Cymru ddiwydiannol yn hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif, a’r cwestiynau theoretig sy’n codi o astudio diwylliant gweledol mewn cenedl sy’n cael ei hystyried yn ymylol i y brif ffrwd hanes celf y gorllewin. Yn 1999 ysgrifennodd a chyflwynodd gyfres saith-rhan ar gyfer BBC Cymru, o’r enw The Big Picture.  Ef yw awdur tair cyfrol o hanes gelfyddyd Gymreig – The Visual Culture of Wales (Caerdydd, 1998, 2000, 2003). Roedd ei The Meaning of Pictures: Personal, Social and National Idnetity (Gwasg Prifysgol Cymru, 2009), ar restr hir Cymru:Llyfr y Flwyddyn 2010.

Mae ei gyhoeddiad 2016  The Tradition, wedi cael ei ddisgrifio fel “the first account of the history of Welsh art for over half a century’.

Pwnc ei ddarlith a fydd yn Saesneg yw  lle Richard Wilson yn hanes peintio tirlun.

Am docynnau ffoniwch 01352 754791