Dydd Mercher Hydref 18 2017, 7:00yh

Noson Sir y Fflint!

Lleoliad: Tafarn y Drovers, Ffordd Dinbych, Yr Wyddgrug
the-drovers-arms

Noson meic agored ddwyieithog yn y ty tafarn gyferbyn ȃ man geni Daniel Owen. Dewch i wrando ac i gymryd rhan.

Dewch i fwynhau ac i gyfrannu at yr hwyl. Ein testun eleni yw ein Sir! Gofynnwn am gyfraniadau am ei hanes a’i threftadaeth unigryw, ei hiaith cerddoriaeth diwylliant ac unrhyw beth i wneud i ni wenu, meddwl, teimlo’n falch neu’n hiraethus. Croeso i bawb!

Am docynnau ffoniwch 01352 754791