Dydd Mercher Hydref 18 2017, 7:00yh

Enwau lleoedd Sir y Fflint!

Lleoliad: Llyfrgell Yr Wyddgrug, Sgwâr Daniel Owen, Yr Wyddgrug
200px-Flintshire_Shield

Mae Gŵyl Daniel Owen yn falch i gyhoedd fod y llyfr Place Names of Flintshire yn cael ei gyhoeddi fel rhan o ddigwyddiadau eleni. Mae’r llyfr, o waith yr Athro Hywel Wyn Owen a’r diweddar Ken Lloyd Gruffydd o’r Wyddgrug yn cynrychioli carreg filltir arwyddocaol iawn yn astudiaeth hanes ein Sir. Dyma gyfle i ddathlu ymddangosiad y llyfr sydd yn ffrwyth gwaith ac arbenigedd oes yr awduron. Dewch i glywed Hywel Wyn Owen, cyn athro yn y dref, yn siarad am y llyfr yn y noson ddwyieithog anffurfiol hon.

 

Am docynnau ffoniwch 01352 758532