Dydd Sul 16 Hydref 2016, 2:00yp - 3:30yp

Dilyn ôl traed Daniel Owen

Lleoliad: Cerflun Daniel Owen Sgwar Daniel Owen

Ymunwch â Kevin Matthias i fynd am dro i ymweld â safleoedd o gwmpas Yr Wyddgrug sydd yn gysylltiedig â Daniel Owen.
Bydd y daith gerdded tywysedig yn ymweld â lleoedd yn cynnwys man ei eni, lle bu’n gweithio fel teiliwr, ei siop ei hun a’r capel lle bu’n addoli.
Dechreuwch wythnos yr Ŵyl trwy gerdded yn ôl traed Daniel Owen a thrafod ei fywyd a’r dref fu gymaint o ysbrydoliaeth iddo.
Mae’r daith yn dechrau tu allan i Lyfrgell Yr Wyddgrug, Ffordd yr Iarll wrth gerflun Daniel Owen am 2:00. Bydd y daith yn parhau am dua awr a hanner.

Am docynnau ffoniwch 01352 754791