Dydd Gwener 21 Hydref, 2:00

Taith gerdded Loggerheads

Lleoliad: Canolfan Ymwelwyr Loggerheads
logg3

Dewch am dro gyda’r arbenigwr David Shiel o Wasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych i glywed am hanes ac ecoleg ardal ddiddorol y Loggerheads. Dyna leoliad llawer o’r digwyddiadau yn nofel Daniel Owen Enoc Huws oedd yn seiliedig ar fwyngloddio plwm a’r cymeriadau roedd yn gysylltiedig â’r diwydiant. Bydd y daith ar hyd llwybr y Leete yn cymryd tuag awr a hanner ac mae caffi cyfleus i groesawu’r cerddwyr cyn y daith adref. Digwyddiad iaith Saesneg.

Am docynnau ffoniwch 01352 754791