Dydd Sadwrn 15fed Hydref 2016, 7:00yh

Cyngerdd Elusennol

Lleoliad: Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug CH7 1NZ
Cor YMG

Cyngerdd dwyieithog elusennol yng ngofal dau o bartïon corawl mwyaf talentog yr ardal sydd wedi swyno cynulleidfaoedd ledled y wlad. Mae côr Ysgol Maes Garmon o dan arweinyddiaeth Nia Wyn Jones sydd newydd ddisgleirio yng nghyngerdd agoriadol Eisteddfod yr Urdd yn Y Fflint wedi rhagori yn y blynyddoedd diweddar a buont yn perfformio yn Neuadd Symffoni Birmingham yn 2013. Mae parti’r Siswrn wedi codi miloedd lawer o bunnoedd ar gyfer achosion elusennol ac mae yn parhau i fod yn ffefryn mawr gyda’i berfformiadau meistrolgar o’i repertoire amrywiol.

Mae’r cyngerdd er budd yr elusen SHARE. Dyma ddatganiad o’i amcanion:

SHARE yw grŵp o bobl a busnesau yng Nghaer a Gogledd Cymru a ddaeth at ei gilydd ar ôl gweld corff bach Alyun Kurdi, 3 oed, yn gorwedd ar y traeth wrth Fôr y Canoldir. Heb adnabod ein gilydd, dechreusom ar wahân i sefydlu mannau casglu i geisio anfon pecynnau cymorth. Ychydig a wyddem y byddem i gyd yn cael ein llethu â haelioni! Helpodd Cyngor Sir y Fflint ni i gyd  i ddod at ein gilydd gan roi i ni’r defnydd o warws adfeiliedig 4,000 troedfedd sgwâr yn Y Fflint. Felly gallwn gyfuno ein hymdrechion a chydgordio casgliadau, didoli, storio, a gwirfoddolwyr i gynorthwyo gyda dosbarthu cymorth yn y gwledydd yr effeithiwyd arnynt. Nid oedd yn hir cyn i ni benderfynu mynd un cam ymhellach a chynnig ein cymorth i’r bobl ddigartref ar strydoedd Sir Gaer a Gogledd Cymru hefyd!  Felly cafodd ein henw ei benderfynu:

Supporting Homeless, Assisting Refugees Everywhere – SHARE

Hynny yw Cefnogi’r Digartref, a Helpu Ffoaduriaid ym mhobman

 


            		    			

Am docynnau ffoniwch 01352 754791