Dydd Sadwrn Hydref 14eg 2017, 9:30-11:00yb

Bore coffi i godi arian i’r Ŵyl

Lleoliad: Canolfan Daniel Owen, Sgwȃr Daniel Owen, Yr Wyddgrug

Ymunwch ȃ ni am baned o de neu goffi i godi arian tuag at yr Ŵyl.

Am docynnau ffoniwch 01352 758532