Dydd Sadwrn 15fed Hydref 2016, 1:00yp - 1:30yp

Band Cambria yn lansio’r Ŵŷl

Lleoliad: Cerflun Daniel Owen
cambria 2

Yn addas iawn, Band Cambria fydd yn lansio’r ŵyl eleni. Bydd y band poblogaidd hwn yn perfformio eu detholiad nodweddiadol o alawon Cymreig a hen ffefrynnau. Byddant wrth gerflun Daniel Owen yn Swȃr Daniel Owen Square ac o gwmpas y farchnad stryd.  Achlysur na ddylid ei golli!

Am docynnau ffoniwch 01352 754791