Dydd Sul 16 Hydref 2016, 5:30

Gwasanaeth i werthfawrogi Roger Edwards

Lleoliad: Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug
image3

Yn ôl y Bywgraffiadur Cymreig, a heblaw am y nifer fawr o ffyrdd eraill  a ddylanwadodd ar dref, cymdeithas ac addoliad crefyddol Yr Wyddgrug ac yn wir Gymru gyfan, mae’n bwysig fel y dylanwad mwyaf ar yrfa lenyddol destun ein Gŵyl:

Fel golygydd Y Drysorfa ( 1847-86 ; hyd 1853 yn gyd-olygydd â John Roberts ) gwnaeth un peth nodedig — trwy gyhoeddi, mewn rhifynnau olynol, ei nofelau ei hunan, gan ddechrau gyda Y Tri Brawd , 1866 ; llwyddodd i ladd rhagfarn y Methodistiaid yn erbyn ffug-chwedlau ac felly paratodd y ffordd i Daniel Owen ; efe a ‘ddarganfu’ Daniel Owen ac a’i darbwyllodd i ysgrifennu Y Dreflan i’r Drysorfa .

Am docynnau ffoniwch 01352 754791