Dydd Iau 20 Hydref 2016, 10:00yb

Taith gerdded: Llandegla a’i gysylltiadau ȃ Daniel Owen

Lleoliad: Cyfarfod yn maes parcio pentref Llandegla
tomen y rhodwydd

Mae hon yn daith gerdded 4 milltir o ganol pentref Llandegla yn dechrau yn maes parcio’r pentref ac yn ymweld ȃ Mwnt a Beili Tomen y Rhodwydd, Ffynnon Tegla ac yn mynd heibio Rhosddigre, cartref mam Daniel Owen. Bydd Kevin Matthias hefyd yn crybwyll cysylltiadau eraill yr ardal gyda Daniel Owen.

Taith gerdded ar y cyd gyda Chyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy mewn Saesneg yn bennaf.

Am docynnau ffoniwch 01352 754791