Dydd Iau 19 Hydref 2017, 10:00yb

Taith gerdded: ‘Capel a Gwaith’: Pantymwyn a’r Waen

Lleoliad: Cyfarfod yn maes parcio tafarn y Crown, Pantymwyn
pen y fron

Taith gerdded tywysedig o gwmpas capeli anghydffurfiol ardaloedd Pant-y-mwyn a’r Waen a’r gweithfeydd a chyfrannodd eu cynulleidfaoedd gyda Kevin Matthias cadeirydd Gŵyl Daniel Owen a Nev Howell Ymddiriedolwr Cyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn y Ddyfrdwy ac arweinydd gwirfoddol troedio Sir Y Fflint.

Man cyfarfod maes parcio y Crown, Pantymwyn.

Taith gerdded 4 milltir o gwmpas hen gapeli anghydffurfiol ardal Pantymwyn a’r Waen. Cafodd y capeli eu hadeiladu i wasanaethu’r boblogaeth a thyfodd oherwydd  diwydiannau mwyngloddio a chwarelau llewyrchus y 19eg ganrif. Mae nifer o gamfeydd, llethrau ysgafn a’r posibilrwydd o anifeiliaid fferm.

Achlysur ar y cyd rhwng Gŵyl Daniel Owen a Chyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.
Taith gerdded ar y cyd gyda Chyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy mewn Saesneg yn bennaf.

Am docynnau ffoniwch 01352 758532