Dydd Llun 17eg Hydref 2016, 10:30yb

Tro o gwmpas gorffennol diwydiannol Yr Wyddgrug

Lleoliad: Cyfarfod ym maes parcio Tesco
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Mae Gŵyl Daniel Owen yn hynod falch bod ei pherthynas gyda cherddwyr Troedio Clwyd yn parhau yn 2015 gyda thair taith gerdded tywysedig gwahanol yn yr ardal sy’n gysylltiedig â  Daniel Owen a’i straeon. Mae’r cyntaf yn dechrau ym maes Parcio Tesco ac yn mynd o gwmpas ymylon y dref. Dewch I ddarganfod mwy am dreftadaeth ddiwydiannol Yr Wyddgrug o’r rhwydwaith o lwybrau yn agos at ganol y dref. Am ddim. Mewn Saesneg.

Bwriad Troedio Clwyd yw gwella ffitrwydd corfforol, meddyliol a chymdeithasol cerddwyr trwy gynnig modd saff a chyfeillgar i fwynhau cefn gwlad. Mae arweinyddion y teithiau cerdded i gyd wedi eu hyfforddi ac yn ddigost. I weld yr hwyl a gafwyd y llynedd gan y cerddwyr ewch i’n galeri ac ymwelwch â’u gwefan nhw. cliciwch yma.

Am docynnau ffoniwch 01352 754791