Dydd Llun 16eg Hydref 2017, 10:30yb

Tro o gwmpas gorffennol diwydiannol Yr Wyddgrug

Lleoliad: Cyfarfod ym maes parcio Tesco
taith gerdded

Mae Gŵyl Daniel Owen yn hynod falch bod ei pherthynas gyda cherddwyr Troedio Sir Y Fflint yn parhau yn 2017 gyda dwy daith gerdded tywysedig gwahanol yn yr ardal sy’n gysylltiedig â  Daniel Owen a’i straeon. Mae’r cyntaf yn dechrau ym maes Parcio Tesco ac yn mynd o gwmpas ymylon y dref. Dewch i ddarganfod mwy am dreftadaeth ddiwydiannol Yr Wyddgrug o’r rhwydwaith o lwybrau yn agos at ganol y dref. Am ddim. Mewn Saesneg.

Bwriad Troedio Sir Y Fflint yw gwella ffitrwydd corfforol, meddyliol a chymdeithasol cerddwyr trwy gynnig modd saff a chyfeillgar i fwynhau cefn gwlad. Mae arweinyddion y teithiau cerdded i gyd wedi eu hyfforddi ac yn ddigost.  Dyma’r cerddwyr ar eu taith y llynedd ac i weld mwy am eu geithgareddau ymwelwch â’u gwefan nhw. cliciwch yma.

Am docynnau ffoniwch 01352 758532