• shwmaesumae15Hydref
  Dydd Sadwrn 14 Hydref 2017, 10:00yb - 11:00yb

  Shwmae Su’mae!

  Venue: Canolfan Daniel Owen, Stryd yr Iarll, Yr Wyddgrug

  Dewch i sgwrsio yn Gymraeg dros baned yng Nghanolfan Daniel Owen. Croeso cynnes i ddysgwyr a siaradwyr cynhenid. Eleni bydd Diwrnod Shwmae Sumae yn digwydd am y bumed tro. Cofiwch achub ar y cyfle i ddathlu’r iaith Gymraeg, yn eich ysgol, coleg, gweithle, ysbyty, caffi, bar neu siop leol. Dechreuoedd Diwrnod Shwmae Sumae 5 mlynedd...

  More information →
 • Dydd Sadwrn Hydref 14eg 2017, 9:30-11:00yb

  Bore coffi i godi arian i’r Ŵyl

  Venue: Canolfan Daniel Owen, Sgwȃr Daniel Owen, Yr Wyddgrug

  Ymunwch ȃ ni am baned o de neu goffi i godi arian tuag at yr Ŵyl....

  More information →
 • apple day low res
  Dydd Sadwrn 14eg Hydref 2017, 1:00yp - 4:30yp

  Pnawn Dathlu’r Afal!

  Venue: Sgwar Daniel Owen, Yr Wyddgrug

  Mae Gwyl Daniel Owen eleni yn  rhoi’r  afal mawr iach mewn lle anrhydeddus ar ddechrau ein dathliadau! Mae mwy o fanylion i ddod o gallwn addo dawnsio gwerin, gwasgu afalau, gweithgareddau i blant, sgyrsiau am fyd natur, crefftwyr a phob dim afalus!...

  More information →
 • twmpath
  Dydd Sadwrn 14fed Hydref 2017, 8:00yh

  Twmpath

  Venue: Neuadd yr Eglwys, Stryd y Brenin, Yr Wyddgrug

  Manylion i ddilyn...

  More information →
 • At_Daniel_Owen's_Grave
  Dydd Sul Hydref 15fed 2017, 12:30 yb neu 13:00 yp

  Wrth fedd Daniel Owen

  Venue: Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug CH7 1NZ ac wedyn Mynwent Gyheoddus Yr Wyddgrug , Ffordd Alexandra, Yr Wyddgrug

  Ers ychydig flynyddoedd nawr mae’r Ŵyl wedi ailsefydlu’r traddodiad o osod torch o flodau ar fedd Daniel Owen. Mae’r Ŵyl wedi ei hamseru o gwmpas dyddiad ei enedigaeth (20 Hydref) a’i farwolaeth (22 Hydref). Mawr obeithiwn y gallech ymuno â ni ar gyfer hyn ac ychydig eiriau wrth y bedd yn y Fynwent Gyhoeddus o...

  More information →
 • old9
  Dydd Sul 15 Hydref 2017, 2:00yp - 3:30yp

  Darganfod ôl traed Daniel Owen

  Venue: Cerflun Daniel Owen Sgwâr Daniel Owen

  Trwy ddilyn cyfres o gliwiau’n gysylltiedig â’r awdur darganfyddwch eitemau a safleoedd o gwmpas y dref. Mwy o fanylion i ddod. Man cyfarfod: Cerflun Daniel Owen, Sgwâr Daniel Owen am 2:00 yp. Bydd y gweithgaredd dwyieithog hwn yn cymeryd tua awr a hanner....

  More information →
 • taith gerdded
  Dydd Llun 16eg Hydref 2017, 10:30yb

  Tro o gwmpas gorffennol diwydiannol Yr Wyddgrug

  Venue: Cyfarfod ym maes parcio Tesco

  Mae Gŵyl Daniel Owen yn hynod falch bod ei pherthynas gyda cherddwyr Troedio Sir Y Fflint yn parhau yn 2017 gyda dwy daith gerdded tywysedig gwahanol yn yr ardal sy’n gysylltiedig â  Daniel Owen a’i straeon. Mae’r cyntaf yn dechrau ym maes Parcio Tesco ac yn mynd o gwmpas ymylon y dref. Dewch i ddarganfod...

  More information →
 • Manon Eames llen
  Dydd Llun 17 Hydref 2016, 7:30

  Darlith yr Ŵyl gan Manon Eames

  Venue: Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug

  Mae’n bleser mawr cyhoeddi mae Manon Eames yw darlithydd blynyddol Gŵyl Daniel Owen eleni. Mae’n adnabyddus i ni yn Yr Wyddgrug yn arbennig am ei haddasiad o dair o nofelau Daniel Owen yn y cyfresi teledu ‘Treflan’ (2002). Mae hi’n actores, cyflwynwraig, dramodydd a llenor sydd wedi gweithio yng Nghymru, Prydain a thu hwnt. Mae...

  More information →
 • troedio-clwyd-trigg-point
  Dydd Mawrth 18 Hydref 2016, 2:00

  Hanes Mynydd Nercwys

  Venue: Cyfarfod yn maes parcio'r Queens Head er mwyn rhannu ceir ar gyfer y siwrne i'r Mynydd

  Dewch i grwydro Mynydd Nercwys sy’n  gefndir i nofel Daniel Owen Gwen Tomos dan arweiniad cerddwyr Troedio Sir y Fflint. Cyfarfyddwch ym maes parcio’r Queen’s Head, Stryd Gaer i rannu ceir i’r siwrne i Fynydd Nercwys. Am ddim. Mewn Saesneg...

  More information →
 • Clwyd Theatr Cymru's Theatre for Young People Daniel Owen New Writing Award for 2012. Dave Humphreys, Highly Commended; Kate Wasserberg, Associate Director of Clwyd Theatr Cymru responsible for new writing, who was the judge, handing the prize to the winner Margaret Allan; with Catherine Doyle, who was also Highly Commended
  Dydd Mawrth 18 Hydref 2016, 7:00

  Gwobrwyo Cystadleuaeth Ysgrifennwyr Ifainc Theatr Clwyd

  Venue: Ystafell Clwyd, Theatr Clwyd

  Noson wobrwyo enillwyr Cystadleuaeth Ysgrifennu Newydd Daniel Owen 2016 Un o uchafbwyntiau Gwyl Daniel Owen yw’r gystadleuaeth flynyddol i ysgrifennwyr ifanc. Noson i ymfalchio yn ein awduron a’n dramodwyr newydd. I ddalthu 100 mlynedd ers geni Raold Dahl teiltl y gystadleuaeth yn 2016 yw ‘Yr Annisgwyl : Tro yn y gynffon’. I ddysgu mwy am...

  More information →
 • the-drovers-arms
  Dydd Mercher Hydref 19eg, 7:00yh

  Noson meic agored

  Venue: Tafarn y Drovers, Ffordd Dinbych, Yr Wyddgrug

  Noson meic agored ddwyieithog yn y ty tafarn gyferbyn ȃ man geni Daniel Owen. Dewch i wrando ac i gymryd rhan. Dysgwch am brosiect Taith yr Iaith a llawer mwy....

  More information →
 • tomen y rhodwydd
  Dydd Iau 20 Hydref 2016, 10:00yb

  Taith gerdded: Llandegla a’i gysylltiadau ȃ Daniel Owen

  Venue: Cyfarfod yn maes parcio pentref Llandegla

  Mae hon yn daith gerdded 4 milltir o ganol pentref Llandegla yn dechrau yn maes parcio’r pentref ac yn ymweld ȃ Mwnt a Beili Tomen y Rhodwydd, Ffynnon Tegla ac yn mynd heibio Rhosddigre, cartref mam Daniel Owen. Bydd Kevin Matthias hefyd yn crybwyll cysylltiadau eraill yr ardal gyda Daniel Owen. Taith gerdded ar y...

  More information →
 • Peter Lord
  Dydd Iau 20 Hydref 2016, 7:30

  Peter Lord: The Place of Richard Wilson in the history of Landscape Painting

  Venue: Capel Tyddyn Street,

  Hanesydd celf yw Peter Lord sy’n arbenigo yn yr astudiaeth o ddiwylliant gweledol Cymru. Mae ganddo ddiddordeb arbennig ym mheintwyr gweithiol y ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac yn nelweddu Cymru ddiwydiannol yn hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif, a’r cwestiynau theoretig sy’n codi o astudio diwylliant gweledol mewn cenedl sy’n cael ei hystyried...

  More information →
 • logg3
  Dydd Gwener 21 Hydref, 2:00

  Taith gerdded Loggerheads

  Venue: Canolfan Ymwelwyr Loggerheads

  Dewch am dro gyda’r arbenigwr David Shiel o Wasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych i glywed am hanes ac ecoleg ardal ddiddorol y Loggerheads. Dyna leoliad llawer o’r digwyddiadau yn nofel Daniel Owen Enoc Huws oedd yn seiliedig ar fwyngloddio plwm a’r cymeriadau roedd yn gysylltiedig â’r diwydiant. Bydd y daith ar hyd llwybr y Leete...

  More information →
 • range11
  Dydd Gwener 21 Hydref, 7:00yh

  Tywydd Gogledd Cymru

  Venue: Ystafell Gyfarfod Canolfan Loggerheads

  Sgwrs yn Saesneg a drefnwyd gan Gyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ar dywydd Gogledd Cymru gan yr Athro Robert Moore. Mae Robert yn Fetereolegydd amatur brwd ac yn Athro Emeritws mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Lerpwl. Mae hefyd yn aelod o Gyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Mae ei wefan yn dweud...

  More information →