• shwmaesumae15Hydref
  Dydd Sadwrn 15 Hydref 2016, 10:00yb - 11:00yb

  Shwmae Su’mae!

  Venue: Llyfrgell Yr Wyddgrug, Stryd yr Iarll, Yr Wyddgrug

  Dewch i sgwrsio yn Gymraeg dros baned yn y Llyfrgell. Croeso cynnes i ddysgwyr a siaradwyr cynhenid. Eleni bydd Diwrnod Shwmae Sumae yn digwydd am y bedwaredd tro ar Hydref 15ed. Cofiwch achub ar y cyfle I ddathlu’r iaith Gymraeg, yn eich ysgol, coleg, gweithle, ysbyty, caffi, bar neu siop leol. Dechreuoedd Diwrnod Shwmae Sumae...

  More information →
 • cambria 2
  Dydd Sadwrn 15fed Hydref 2016, 1:00yp - 1:30yp

  Band Cambria yn lansio’r Ŵŷl

  Venue: Cerflun Daniel Owen

  Yn addas iawn, Band Cambria fydd yn lansio’r ŵyl eleni. Bydd y band poblogaidd hwn yn perfformio eu detholiad nodweddiadol o alawon Cymreig a hen ffefrynnau. Byddant wrth gerflun Daniel Owen yn Swȃr Daniel Owen Square ac o gwmpas y farchnad stryd.  Achlysur na ddylid ei golli!...

  More information →
 • Big draw
  Dydd Sadwrn, 15 Hydref 2016 , 1:30 yp-3:30yp

  Lein ddillad Daniel Owen – gweithdy celf i’r holl deulu

  Venue: Llyfrgell Yr Wyddgrug, Stryd yr Iarll CH7 1AP

   Sesiwn creadigol gyda Eleri Jones .  Dychmygwch ddillad a wnaed gan Daniel Owen y teiliwr a gwnewch lein ddillad ohonynt i ddawnsio yn yr awel! Dewch  mewn gwisg ffansi os hoffech chi! Cyfle i ddangos eich ochr greadigol a chael hwyl gyda’r teulu cyfan yn y gweithgaredd celfyddydol hwn gyda’r holl ddefnyddiau wedi eu darparu....

  More information →
 • Cor YMG
  Dydd Sadwrn 15fed Hydref 2016, 7:00yh

  Cyngerdd Elusennol

  Venue: Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug CH7 1NZ

  Cyngerdd dwyieithog elusennol yng ngofal dau o bartïon corawl mwyaf talentog yr ardal sydd wedi swyno cynulleidfaoedd ledled y wlad. Mae côr Ysgol Maes Garmon o dan arweinyddiaeth Nia Wyn Jones sydd newydd ddisgleirio yng nghyngerdd agoriadol Eisteddfod yr Urdd yn Y Fflint wedi rhagori yn y blynyddoedd diweddar a buont yn perfformio yn Neuadd...

  More information →
 • Dydd Sul 16 Hydref 2016, 2:00yp - 3:30yp

  Dilyn ôl traed Daniel Owen

  Venue: Cerflun Daniel Owen Sgwar Daniel Owen

  Ymunwch â Kevin Matthias i fynd am dro i ymweld â safleoedd o gwmpas Yr Wyddgrug sydd yn gysylltiedig â Daniel Owen. Bydd y daith gerdded tywysedig yn ymweld â lleoedd yn cynnwys man ei eni, lle bu’n gweithio fel teiliwr, ei siop ei hun a’r capel lle bu’n addoli. Dechreuwch wythnos yr Ŵyl trwy...

  More information →
 • image3
  Dydd Sul 16 Hydref 2016, 5:30

  Gwasanaeth i werthfawrogi Roger Edwards

  Venue: Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug

  Yn ôl y Bywgraffiadur Cymreig, a heblaw am y nifer fawr o ffyrdd eraill  a ddylanwadodd ar dref, cymdeithas ac addoliad crefyddol Yr Wyddgrug ac yn wir Gymru gyfan, mae’n bwysig fel y dylanwad mwyaf ar yrfa lenyddol destun ein Gŵyl: Fel golygydd Y Drysorfa ( 1847-86 ; hyd 1853 yn gyd-olygydd â John Roberts ) gwnaeth un peth nodedig — trwy gyhoeddi, mewn rhifynnau olynol,...

  More information →
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  Dydd Llun 17eg Hydref 2016, 10:30yb

  Tro o gwmpas gorffennol diwydiannol Yr Wyddgrug

  Venue: Cyfarfod ym maes parcio Tesco

      Mae Gŵyl Daniel Owen yn hynod falch bod ei pherthynas gyda cherddwyr Troedio Clwyd yn parhau yn 2015 gyda thair taith gerdded tywysedig gwahanol yn yr ardal sy’n gysylltiedig â  Daniel Owen a’i straeon. Mae’r cyntaf yn dechrau ym maes Parcio Tesco ac yn mynd o gwmpas ymylon y dref. Dewch I ddarganfod...

  More information →
 • Manon Eames llen
  Dydd Llun 17 Hydref 2016, 7:30

  Darlith yr Ŵyl gan Manon Eames

  Venue: Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug

  Mae’n bleser mawr cyhoeddi mae Manon Eames yw darlithydd blynyddol Gŵyl Daniel Owen eleni. Mae’n adnabyddus i ni yn Yr Wyddgrug yn arbennig am ei haddasiad o dair o nofelau Daniel Owen yn y cyfresi teledu ‘Treflan’ (2002). Mae hi’n actores, cyflwynwraig, dramodydd a llenor sydd wedi gweithio yng Nghymru, Prydain a thu hwnt. Mae...

  More information →
 • troedio-clwyd-trigg-point
  Dydd Mawrth 18 Hydref 2016, 2:00

  Hanes Mynydd Nercwys

  Venue: Cyfarfod yn maes parcio'r Queens Head er mwyn rhannu ceir ar gyfer y siwrne i'r Mynydd

  Dewch i grwydro Mynydd Nercwys sy’n  gefndir i nofel Daniel Owen Gwen Tomos dan arweiniad cerddwyr Troedio Sir y Fflint. Cyfarfyddwch ym maes parcio’r Queen’s Head, Stryd Gaer i rannu ceir i’r siwrne i Fynydd Nercwys. Am ddim. Mewn Saesneg...

  More information →
 • Clwyd Theatr Cymru's Theatre for Young People Daniel Owen New Writing Award for 2012. Dave Humphreys, Highly Commended; Kate Wasserberg, Associate Director of Clwyd Theatr Cymru responsible for new writing, who was the judge, handing the prize to the winner Margaret Allan; with Catherine Doyle, who was also Highly Commended
  Dydd Mawrth 18 Hydref 2016, 7:00

  Gwobrwyo Cystadleuaeth Ysgrifennwyr Ifainc Theatr Clwyd

  Venue: Ystafell Clwyd, Theatr Clwyd

  Noson wobrwyo enillwyr Cystadleuaeth Ysgrifennu Newydd Daniel Owen 2016 Un o uchafbwyntiau Gwyl Daniel Owen yw’r gystadleuaeth flynyddol i ysgrifennwyr ifanc. Noson i ymfalchio yn ein awduron a’n dramodwyr newydd. I ddalthu 100 mlynedd ers geni Raold Dahl teiltl y gystadleuaeth yn 2016 yw ‘Yr Annisgwyl : Tro yn y gynffon’. I ddysgu mwy am...

  More information →
 • Dydd Mercher Hydref 19eg, 9:30-11:00yb

  Bore coffi i godi arian i’r Ŵyl

  Venue: Canolfan Daniel Owen, Sgwȃr Daniel Owen, Yr Wyddgrug

  Ymunwch ȃ ni am baned o de neu goffi i godi arian tuag at yr Ŵyl....

  More information →
 • the-drovers-arms
  Dydd Mercher Hydref 19eg, 7:00yh

  Noson meic agored

  Venue: Tafarn y Drovers, Ffordd Dinbych, Yr Wyddgrug

  Noson meic agored ddwyieithog yn y ty tafarn gyferbyn ȃ man geni Daniel Owen. Dewch i wrando ac i gymryd rhan. Dysgwch am brosiect Taith yr Iaith a llawer mwy....

  More information →
 • tomen y rhodwydd
  Dydd Iau 20 Hydref 2016, 10:00yb

  Taith gerdded: Llandegla a’i gysylltiadau ȃ Daniel Owen

  Venue: Cyfarfod yn maes parcio pentref Llandegla

  Mae hon yn daith gerdded 4 milltir o ganol pentref Llandegla yn dechrau yn maes parcio’r pentref ac yn ymweld ȃ Mwnt a Beili Tomen y Rhodwydd, Ffynnon Tegla ac yn mynd heibio Rhosddigre, cartref mam Daniel Owen. Bydd Kevin Matthias hefyd yn crybwyll cysylltiadau eraill yr ardal gyda Daniel Owen. Taith gerdded ar y...

  More information →
 • Peter Lord
  Dydd Iau 20 Hydref 2016, 7:30

  Peter Lord: The Place of Richard Wilson in the history of Landscape Painting

  Venue: Capel Tyddyn Street,

  Hanesydd celf yw Peter Lord sy’n arbenigo yn yr astudiaeth o ddiwylliant gweledol Cymru. Mae ganddo ddiddordeb arbennig ym mheintwyr gweithiol y ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac yn nelweddu Cymru ddiwydiannol yn hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif, a’r cwestiynau theoretig sy’n codi o astudio diwylliant gweledol mewn cenedl sy’n cael ei hystyried...

  More information →
 • logg3
  Dydd Gwener 21 Hydref, 2:00

  Taith gerdded Loggerheads

  Venue: Canolfan Ymwelwyr Loggerheads

  Dewch am dro gyda’r arbenigwr David Shiel o Wasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych i glywed am hanes ac ecoleg ardal ddiddorol y Loggerheads. Dyna leoliad llawer o’r digwyddiadau yn nofel Daniel Owen Enoc Huws oedd yn seiliedig ar fwyngloddio plwm a’r cymeriadau roedd yn gysylltiedig â’r diwydiant. Bydd y daith ar hyd llwybr y Leete...

  More information →
 • range11
  Dydd Gwener 21 Hydref, 7:00yh

  Tywydd Gogledd Cymru

  Venue: Ystafell Gyfarfod Canolfan Loggerheads

  Sgwrs yn Saesneg a drefnwyd gan Gyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ar dywydd Gogledd Cymru gan yr Athro Robert Moore. Mae Robert yn Fetereolegydd amatur brwd ac yn Athro Emeritws mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Lerpwl. Mae hefyd yn aelod o Gyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Mae ei wefan yn dweud...

  More information →