• shwmaesumae15Hydref
  Dydd Sadwrn 14 Hydref 2017, 10:00yb - 11:00yb

  Shwmae Su’mae!

  Venue: Canolfan Daniel Owen, Stryd yr Iarll, Yr Wyddgrug

  Dewch i sgwrsio yn Gymraeg dros baned yng Nghanolfan Daniel Owen. Croeso cynnes i ddysgwyr a siaradwyr cynhenid. Eleni bydd Diwrnod Shwmae Sumae yn digwydd am y bumed tro. Cofiwch achub ar y cyfle i ddathlu’r iaith Gymraeg, yn eich ysgol, coleg, gweithle, ysbyty, caffi, bar neu siop leol. Dechreuoedd Diwrnod Shwmae Sumae 5 mlynedd...

  More information →
 • Dydd Sadwrn Hydref 14eg 2017, 9:30-11:00yb

  Bore coffi i godi arian i’r Ŵyl

  Venue: Canolfan Daniel Owen, Sgwȃr Daniel Owen, Yr Wyddgrug

  Ymunwch ȃ ni am baned o de neu goffi i godi arian tuag at yr Ŵyl....

  More information →
 • apple day low res
  Dydd Sadwrn 14eg Hydref 2017, 11:00yb - 4:30yp

  Afalau a Dawns!

  Venue: Sgwar Daniel Owen, Yr Wyddgrug

  Mae Gwyl Daniel Owen eleni yn  rhoi’r  afal mawr iach mewn lle anrhydeddus ar ddechrau ein dathliadau! Mae mwy o fanylion i ddod ond gallwn addo dawnsio gwerin, gwasgu afalau, gweithgareddau i blant, sgyrsiau am fyd natur, crefftwyr a phob dim afalus!...

  More information →
 • twmpath
  Dydd Sadwrn 14fed Hydref 2017, 8:00yh

  Twmpath

  Venue: Neuadd yr Eglwys, Stryd y Brenin, Yr Wyddgrug

  Manylion i ddilyn...

  More information →
 • At_Daniel_Owen's_Grave
  Dydd Sul Hydref 15fed 2017, 11:30 yb neu 12:30 yp

  Wrth fedd Daniel Owen

  Venue: Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug CH7 1NZ ac wedyn Mynwent Gyheoddus Yr Wyddgrug , Ffordd Alexandra, Yr Wyddgrug

  Ers ychydig flynyddoedd nawr mae’r Ŵyl wedi ailsefydlu’r traddodiad o osod torch o flodau ar fedd Daniel Owen. Mae’r Ŵyl wedi ei hamseru o gwmpas dyddiad ei enedigaeth (20 Hydref) a’i farwolaeth (22 Hydref). Mawr obeithiwn y gallech ymuno â ni ar gyfer hyn ac ychydig eiriau wrth y bedd yn y Fynwent Gyhoeddus o...

  More information →
 • old9
  Dydd Sul 15 Hydref 2017, 2:00yp - 3:30yp

  Darganfod ôl traed Daniel Owen

  Venue: Cerflun Daniel Owen Sgwâr Daniel Owen

  Trwy ddilyn cyfres o gliwiau’n gysylltiedig â’r awdur darganfyddwch eitemau a safleoedd o gwmpas y dref. Mwy o fanylion i ddod. Man cyfarfod: Cerflun Daniel Owen, Sgwâr Daniel Owen am 2:00 yp. Bydd y gweithgaredd dwyieithog hwn yn cymeryd tua awr a hanner....

  More information →
 • taith gerdded
  Dydd Llun 16eg Hydref 2017, 10:30yb

  Tro o gwmpas gorffennol diwydiannol Yr Wyddgrug

  Venue: Cyfarfod ym maes parcio Tesco

  Mae Gŵyl Daniel Owen yn hynod falch bod ei pherthynas gyda cherddwyr Troedio Sir Y Fflint yn parhau yn 2017 gyda dwy daith gerdded tywysedig gwahanol yn yr ardal sy’n gysylltiedig â  Daniel Owen a’i straeon. Mae’r cyntaf yn dechrau ym maes Parcio Tesco ac yn mynd o gwmpas ymylon y dref. Dewch i ddarganfod...

  More information →
 • Gareth miles
  Dydd Llun 16 Hydref 2017, 7:30

  Darlith yr Ŵyl ‘Oedd Daniel Owen yn farcsydd?’ gan Gareth Miles

  Venue: Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug

  Mae’n bleser mawr cyhoeddi mae Gareth Miles yw darlithydd blynyddol Gŵyl Daniel Owen eleni. Tetl y ddarlith ye ‘ A oedd daniel Owen yn farcsydd?  Mae Gareth yn ddarlithydd ac yn siaradwr hynod diddorol, mae bob tro yn feddylgar ac o dro i dro yn medru bod yn ddadleuol. Mae’n siwr o daflu oleuni ychydig...

  More information →
 • troedio-clwyd-trigg-point
  Dydd Mawrth 17 Hydref 2017, 2:00

  Hanes Mynydd Nercwys

  Venue: Cyfarfod yn maes parcio'r Queens Head er mwyn rhannu ceir ar gyfer y siwrne i'r Mynydd

  Dewch i grwydro Mynydd Nercwys sy’n  gefndir i nofel Daniel Owen Gwen Tomos dan arweiniad cerddwyr Troedio Sir y Fflint. Cyfarfyddwch ym maes parcio’r Queen’s Head, Stryd Gaer i rannu ceir i’r siwrne i Fynydd Nercwys. Am ddim. Mewn Saesneg...

  More information →
 • Branwen Davies, Rachel Carr, Rebecca Barnard IMG_6768
  Dydd Mawrth 17 Hydref 2017, 7:00

  Noson wobrwyo Cystadleuaeth Ysgrifenwyr Ifainc Theatr Clwyd

  Venue: Ystafell Clwyd, Theatr Clwyd

  Noson wobrwyo enillwyr Cystadleuaeth Ysgrifennu Newydd Daniel Owen 2017 Un o uchafbwyntiau Gwyl Daniel Owen yw’r gystadleuaeth flynyddol i ysgrifennwyr ifanc.  Mae’r ffotograff yn dangos tair enillydd 2016 (de i’r chwith) Branwen Davies, Rachel Carr a Rebecca Barnard. Noson i ymfalchio yn ein awduron a’n dramodwyr newydd. Thema y gystadleuaeth eleni yw ‘Heddwch’. Os ydych...

  More information →
 • the-drovers-arms
  Dydd Mercher Hydref 18 2017, 7:00yh

  Noson Sir y Fflint!

  Venue: Tafarn y Drovers, Ffordd Dinbych, Yr Wyddgrug

  Noson meic agored ddwyieithog yn y ty tafarn gyferbyn ȃ man geni Daniel Owen. Dewch i wrando ac i gymryd rhan. Dewch i fwynhau ac i gyfrannu at yr hwyl. Ein testun eleni yw ein Sir! Gofynnwn am gyfraniadau am ei hanes a’i threftadaeth unigryw, ei hiaith cerddoriaeth diwylliant ac unrhyw beth i wneud i...

  More information →
 • pen y fron
  Dydd Iau 19 Hydref 2017, 10:00yb

  Taith gerdded: Capel a Gwaith: Pantymwyn a’r Waen

  Venue: Cyfarfod yn maes parcio tafarn y Crown, Pantymwyn

  Taith gerdded tywysedig o gwmpas capeli anghydffurfiol ardaloedd Pant-y-mwyn a’r Waen a’r gweithfeydd a chyfrannodd eu cynulleidfaoedd gyda Kevin Matthias cadeirydd Gŵyl Daniel Owen a Nev Howell Ymddiriedolwr Cyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn y Ddyfrdwy ac arweinydd gwirfoddol troedio Sir Y Fflint. Man cyfarfod i’w drefnu. Achlysur ar y cyd rhwng Gŵyl Daniel Owen a...

  More information →
 • brad
  Dydd Iau 19 Hydref 2017, 7:30

  Gareth Vaughan Williams: Addysg yn Oes Daniel Owen

  Venue: Capel Tyddyn Street,

  Gareth Vaughan Williams yw cyn pennaeth hanes yn Athrofa Gogledd Ddwyrain Cymru yn Wrecsam, y Brifysgol Glyndŵr presennol. Mae’n gyfrannwr nodedig ac adnabyddus i astudiaeth hanes yn yr ardal. Ei bwnc arbenigol yw hanes addysg yng Nghymru yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae’r ddarlith, yn Saesneg, wedi ei threfnu gan Gymdeithas Ddinesig Yr Wyddgrug...

  More information →
 • cape
  Dydd Gwener 20 Hydref 2017, 7:00yh

  Archwiliwch Gorffennol Gogledd Dwyrain Cymru

  Venue: Ystafell Gyfarfod Canolfan Loggerheads

  Sgwrs yn Saesneg ar y cyd gyda chyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy am waith fforwm treftadaeth leol Gogledd Ddwyrain Cymru gan Heather Williams.  Mae Heather yn Dywysydd Trwyddedig Bathodyn Gwyrdd i’r rhanbarth ac yn dywysydd bathodyn glas i Gymru gyfan. Mae’n byw yn Rhuthun ac mae’n teimlo’n angerddol am hanes, cadwraeth a chefn gwald...

  More information →