• Carreg
  Sadwrn Hydref 14eg, 9:00 yb

  Gosod torch o flodau yn man geni Daniel Owen

  Venue: Y Garreg goffa, Ffordd Dinbych, Yr Wyddgrug

  Dechreuwch yn gynnar trwy ymuno â Cynghorydd Brian Lloyd a fydd yn gosod torch o flodau wrth y garreg goffa gerllaw man geni Daniel Owen yn Maesydre, Yr Wyddgrug. Ganwyd Daniel Owen yn Long Row, ty teras ar ymylon tref Yr Wyddgrug ar Ffordd Dinbych. Dewch i ddysgu ychydig am ei blentyndod yn y llecyn...

  More information →
 • shwmaesumae15Hydref
  Dydd Sadwrn 14 Hydref 2017, 10:00yb - 11:00yb

  Shwmae Su’mae!

  Venue: Canolfan Daniel Owen, Stryd yr Iarll, Yr Wyddgrug

  Dewch i sgwrsio yn Gymraeg dros baned yng Nghanolfan Daniel Owen. Croeso cynnes i ddysgwyr a siaradwyr cynhenid. Eleni bydd Diwrnod Shwmae Sumae yn digwydd am y bumed tro. Cofiwch achub ar y cyfle i ddathlu’r iaith Gymraeg, yn eich ysgol, coleg, gweithle, ysbyty, caffi, bar neu siop leol. Dechreuoedd Diwrnod Shwmae Sumae 5 mlynedd...

  More information →
 • Dydd Sadwrn Hydref 14eg 2017, 9:30-11:00yb

  Bore coffi i godi arian i’r Ŵyl

  Venue: Canolfan Daniel Owen, Sgwȃr Daniel Owen, Yr Wyddgrug

  Ymunwch ȃ ni am baned o de neu goffi i godi arian tuag at yr Ŵyl....

  More information →
 • apple day low res
  Dydd Sadwrn 14eg Hydref 2017, 11:00yb - 4:30yp

  Afalau a Dawns!

  Venue: Sgwar Daniel Owen, Yr Wyddgrug

  Mae Gwyl Daniel Owen eleni yn  rhoi’r  afal mawr iach mewn lle anrhydeddus ar ddechrau ein dathliadau! Mae digwyddiad agoriadol yn Sgwâr Daniel Owen a Chanolfan Daniel Owen, rhwng 11:00 yb a 4:30 y pnawn, yn cyfuno afalau a dawnsio gwerin.  Yno, bydd ymwelwyr yn medru gweld dawnsfeydd traddodiadol Cymreig a dawnsiau Morys .Yn ogystal...

  More information →
 • twmpath
  Dydd Sadwrn 14fed Hydref 2017, 8:00yh

  Twmpath

  Venue: Neuadd yr Eglwys, Stryd y Brenin, Yr Wyddgrug

  Os ydych wedi eich ysbrydoli gan y dawnsio ar Sgwâr Daniel Owen yn ystod y pnawn i gael cynnig arni eich hun, wel, dewch i Neuadd y Santes Fair am 8:00 ar gyfer ein Twmpath bywiog. I fod yn gyson gyda’r thema o afalau bydd Dee Ciders yn gwerthu seidr lleol yn ogystal â diodydd...

  More information →
 • Anthony Parry wreath Daniel Owen grave IMG_6548_edited-1
  Dydd Sul Hydref 15fed 2017, 11:30 yb neu 12:30 yp

  Wrth fedd Daniel Owen

  Venue: Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug CH7 1NZ ac wedyn Mynwent Yr Wyddgrug , Ffordd Alexandra, Yr Wyddgrug

  Ers ychydig flynyddoedd nawr mae’r Ŵyl wedi ailsefydlu’r traddodiad o osod torch o flodau ar fedd Daniel Owen. Mae’r Ŵyl wedi ei hamseru o gwmpas dyddiad ei enedigaeth (20 Hydref) a’i farwolaeth (22 Hydref). Mawr obeithiwn y gallech ymuno â ni ar gyfer hyn ac ychydig eiriau wrth y bedd yn y Fynwent Gyhoeddus o...

  More information →
 • thumb_Daniel Owen's scissors landscape IMG_7973_1024
  Dydd Sul 15 Hydref 2017, 2:00yp - 3:30yp

  Helfa Sisyrnau ‘Snip Snap’

  Venue: Cerflun Daniel Owen Sgwâr Daniel Owen

    Trwy ddilyn cyfres o gliwiau’n gysylltiedig â’r awdur darganfyddwch eitemau a safleoedd o gwmpas y dref. Hwyrach eich bod chi’n meddwl am lyfr neu bin ysgrifennu gan fod Daniel Owen yn enwog fel awdur. Ond gan ei fod wedi treulio ei fywyd yn gweithio fel teiliwr yn y dref, mae’n bosib dyna beth mae’r...

  More information →
 • taith gerdded
  Dydd Llun 16eg Hydref 2017, 10:30yb

  Tro o gwmpas gorffennol diwydiannol Yr Wyddgrug

  Venue: Cyfarfod ym maes parcio Tesco

  Mae Gŵyl Daniel Owen yn hynod falch bod ei pherthynas gyda cherddwyr Troedio Sir Y Fflint yn parhau yn 2017 gyda dwy daith gerdded tywysedig gwahanol yn yr ardal sy’n gysylltiedig â  Daniel Owen a’i straeon. Mae’r cyntaf yn dechrau ym maes Parcio Tesco ac yn mynd o gwmpas ymylon y dref. Dewch i ddarganfod...

  More information →
 • Gareth miles
  Dydd Llun 16 Hydref 2017, 7:30

  Darlith yr Ŵyl ‘Oedd Daniel Owen yn farcsydd?’ gan Gareth Miles

  Venue: Capel Bethesda, Y Stryd Newydd, Yr Wyddgrug

  Mae’n bleser mawr cyhoeddi mae Gareth Miles yw darlithydd blynyddol Gŵyl Daniel Owen eleni. Tetl y ddarlith ye ‘ A oedd daniel Owen yn farcsydd?  Mae Gareth yn ddarlithydd ac yn siaradwr hynod diddorol, mae bob tro yn feddylgar ac o dro i dro yn medru bod yn ddadleuol. Mae’n siwr o daflu oleuni ychydig...

  More information →
 • troedio-clwyd-trigg-point
  Dydd Mawrth 17 Hydref 2017, 2:00

  Hanes Mynydd Nercwys

  Venue: Cyfarfod yn maes parcio'r Queens Head er mwyn rhannu ceir ar gyfer y siwrne i'r Mynydd

  Dewch i grwydro Mynydd Nercwys sy’n  gefndir i nofel Daniel Owen Gwen Tomos dan arweiniad cerddwyr Troedio Sir y Fflint. Taith gerdded fydd yn parhau am awr a hanner i ddwy awr ac sydd yn hawdd/ cymhedrol. Bydd Dave Williams o Gyfoeth Naturiol Cymru yn ymuno â ni i siarad am reolaeth Coedwig Nercwys. Am...

  More information →
 • Branwen Davies, Rachel Carr, Rebecca Barnard IMG_6768
  Dydd Mawrth 17 Hydref 2017, 7:00

  Gig Cystadleuaeth Ysgrifenwyr Ifanc Theatr Clwyd

  Venue: Ystafell Clwyd, Theatr Clwyd

  Noson wobrwyo enillwyr Cystadleuaeth Ysgrifennu Newydd Daniel Owen 2017 Un o uchafbwyntiau Gwyl Daniel Owen yw’r gystadleuaeth flynyddol i ysgrifennwyr ifanc.  Mae’r ffotograff yn dangos dramodydd Branwen Davies (chwith) gyda dwy enillydd 2016 : Rachel Carr (canol) and Rebecca Barnard (de). Noson i ymfalchio yn ein awduron a’n dramodwyr newydd. Thema y gystadleuaeth eleni yw...

  More information →
 • 200px-Flintshire_Shield
  Dydd Mercher Hydref 18 2017, 7:00yh

  Enwau lleoedd Sir y Fflint!

  Venue: Llyfrgell Yr Wyddgrug, Sgwâr Daniel Owen, Yr Wyddgrug

  Mae Gŵyl Daniel Owen yn falch i gyhoedd fod y llyfr Place Names of Flintshire yn cael ei gyhoeddi fel rhan o ddigwyddiadau eleni. Mae’r llyfr, o waith yr Athro Hywel Wyn Owen a’r diweddar Ken Lloyd Gruffydd o’r Wyddgrug yn cynrychioli carreg filltir arwyddocaol iawn yn astudiaeth hanes ein Sir. Dyma gyfle i ddathlu...

  More information →
 • pen y fron
  Dydd Iau 19 Hydref 2017, 10:00yb

  Taith gerdded: ‘Capel a Gwaith’: Pantymwyn a’r Waen

  Venue: Cyfarfod yn maes parcio tafarn y Crown, Pantymwyn

  Taith gerdded tywysedig o gwmpas capeli anghydffurfiol ardaloedd Pant-y-mwyn a’r Waen a’r gweithfeydd a chyfrannodd eu cynulleidfaoedd gyda Kevin Matthias cadeirydd Gŵyl Daniel Owen a Nev Howell Ymddiriedolwr Cyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn y Ddyfrdwy ac arweinydd gwirfoddol troedio Sir Y Fflint. Man cyfarfod maes parcio y Crown, Pantymwyn. Taith gerdded 4 milltir o gwmpas...

  More information →
 • brad
  Dydd Iau 19 Hydref 2017, 7:30

  Gareth Vaughan Williams: Addysg yn Oes Daniel Owen

  Venue: Capel Tyddyn Street,

  Gareth Vaughan Williams yw cyn pennaeth hanes yn Athrofa Gogledd Ddwyrain Cymru yn Wrecsam, y Brifysgol Glyndŵr presennol. Mae’n gyfrannwr nodedig ac adnabyddus i astudiaeth hanes yn yr ardal. Ei bwnc arbenigol yw hanes addysg yng Nghymru yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae’r ddarlith, yn Saesneg, wedi ei threfnu gan Gymdeithas Ddinesig Yr Wyddgrug...

  More information →
 • cape
  Dydd Gwener 20 Hydref 2017, 7:00yh

  Hanes gogledd ddwyrain Cymru trwy gant o wrthrychau

  Venue: Ystafell Gyfarfod Canolfan Loggerheads

  Sgwrs yn Saesneg ar y cyd gyda chyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy am waith fforwm treftadaeth leol Gogledd Ddwyrain Cymru a’i brosiect diddorol gan Heather Williams. Heather yw cyd-gordiwr y fforwm, yn Dywysydd Trwyddedig Bathodyn Gwyrdd i’r rhanbarth ac yn dywysydd bathodyn glas i Gymru gyfan. Mae’n byw yn Rhuthun ac mae’n teimlo’n angerddol...

  More information →